Pénzügy a tanórákon és tanórákon kívül

2018-ban Magyarországon már negyedik alkalommal lett megrendezve a PÉNZ7 kezdeményezés, második éve a tanév rendjébe is illeszkedő, tematikus pénzügyi és vállalkozói témahét keretében. A programsorozat célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, alapos, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág működéséről. A rendhagyó tanórák 2018. március 5. és 9. között országszerte kerültek megrendezésre.

HIRDETMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv 67. § (8) bekezdésében foglaltak értelmében az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.