Pótvizsga témakörei

Az alábbiakban a 2018/19-es tanév pótvizsgájának témaköreit közöljük. Az információk folyamatosan frissülnek…

9. osztály

Szakmai alapozó ismeretek:

ANYAGISMERET:
Elektrolit fogalma
Gépészeti üzemanyagok táblázatos jellemzése, összehasonlítása:
 tüzelőanyagok /motorhajtó anyagok/:
 petróleum,
 kerozin,
 benzin,
 gázolaj,
 bioetanol,
 biodiesel
 kenőanyagok jellemzése (motorolaj, kenőzsír, hajtóműolaj, hidraulikaolaj)
 segéd (egyéb) üzemanyagok tulajdonságai:
 Traktor karbantartásánál a desztillált/ioncserélt víz szerepe, alkalmazása
 Ablakmosó folyadékok típusai, jellemzésük
 Fagyálló
 Fékfolyadék
GÉPRAJZ:
Rajzeszközök
Műszaki rajzok típusai, jellemzésük
Vetőtárcsa és Vetőtengely műszaki rajzának részletes jellemzése

Kommunikáció-magyar:

1. A kommunikáció témakörei
2. Az írásbeli kommunikáció nonverbális eszközei
3. Tanulási zavarok
4. A kiejtés, a hagyomány és a szóelemző írásmód
5. A műfajok, műnemek rendszere
6. A tömegkommunikáció fogalma
7. Az alakzatok
8. A mondatok szerkezete


Angol nyelv:

 1. Kérdőszavak
 2. Családtagok
 3. Országok – nemzetiségek
 4. Foglalkozások
 5. Számok
 6. Személyes névmások
 7. Egyszerű jelen
 8. Óra leolvasása
 9. Útbaigazítás
 10. Folyamatos jelen

Természetismeret:

1. A Föld története
2. Csapadékképződés + számítása
3. A természet és társadalom kapcsolata (települések, globális problémák)
4. Drogok és alkoholok élettani hatásai
5. A viselkedés
6. Atomok, molekulák, vegyületek
7. Az áramlás

Tejtermék feldolgozás:
           

Tejipar alapanyagai
                             – tej összetétele
                             – kultúrák – oltók
                             – egyéb  adalékanyagok

Tejtermékek készítése: tej, tejkészítmények előállítása, csoportosítása, tartósítása, csomagolása

Sajt és túrókészítés:

              -Sajt, sajtkészítmények kistermelői előállítása, tárolása, csomagolása.

              – Túró, túrókészítmények kistermelői előállítása, tárolása, csomagolása.

10. osztály

Szakmai alapozó ismeretek:

GÉPRAJZ:
 Nézeti ábrázolás (elölnézet, hátulnézet, oldalnézet /bal-és jobbnézet/, alulnézet, felülnézet): vonalvastagságok/kontúrvonalak érzékeltetése, méretarányok, térbeli ábráról nézeti ábra rajzolása
 Metszeti ábrázolás:
 teljes metszet, félnézet-félmetszet, kitöréses metszet
 axonometrikus /térbeli/ ábráról vetületi ábra készítése
 sraffozás (vonalkázás) szabályai, párhuzamos eltolás
 Géprajzi jelek, jelölések ismerete
 Vonalfajták alkalmazása alkatrészrajznál
 Vetületi ábra beméretezésének módja

Édesipar alapjai:

A bon-bon készítés elmélete és gyakorlata

Vendéglátás és idegenforgalom:

 1. A turizmus és a vendéglátás fogalma
 2. A vendéglátás kialakulása
 3. Az idegenforgalmi piac összetevői
 4. Az idegenforgalmi adottságok kínálati elemei
 5. Vendégszoba berendezettsége
 6. Vendéglátás személyi feltételei
 7. Asztali illemszabályok
 8. Vendégek étkeztetésének megoldása áram és gáz hiányában
 9. A vendégek értékeinek megóvása
 10. Hungarikum definíciója
 11. A magyar konyha jellegzetes alapanyagai és technológiái
 12. Magyar ételek
 13. Népies reggeli
 14. Az étlap fogalma és csoportosítása
 15. Italok kínálásának szempontjai
 16. Felszolgálási alapszabályok
 17. Felszolgálási módozatok
 18. Házon kívüli rendezvények
 19. Tartósítási eljárások
 20. A nyers tej értékesítésének szabályai
 21. Az értékesítést végző személyek jellemzői
 22. Kóstoltatás szabályai