Ments meg egy kertet!

Ments meg egy kertet!

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2016-ban a kertészkedés évében útjára indította az FM agrárszakképző Intézményei között a „Ments meg egy kertet!” Programot. Az FM gondozásában működő iskolák azzal vesznek részt a programban, hogy vállalják egy parlagon hagyott földterület gondozását, művelését, konyhakert kialakítását, azaz megmentenek egy kertet.

A program első évében, a 2016-os év folyamán 37 intézmény 48 feladat ellátási helyen folytatta sikeresen és aktívan a kertgondozást 9 iskola nem kizárólag egy kert gondozását vállalta, hanem 2-t vagy akár 3-at is, így mindösszesen 76 elhanyagolt kertet vontak művelés alá az FM fenntartású iskolák diákjai. A kertek egy része elhanyagolt település határán lévő zárt kert volt, több esetben a diákok idős emberek saját kertjének karbantartásában segítettek.

Iskolánk elsők között csatlakozott a programhoz. A múlt évben, a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola példamutató munkáját a minisztérium, oklevéllel és nagyobb értékű tárgyjutalommal jutalmazta.

Ments meg egy kertet!Az idei évben, ismét, lelkesülve az előző eredményen, benyújtottuk nevezésünket Ments meg egy kertet! programba. Az előzőekben megkezdett munkát folytatva, ismét özv. Sípos Gyuláné (Borika néni) kertjét vettük gondozásba. A kiválasztás azért esett a már hajlott korú 77 éves nénire, mert rég óta magányosan éli az életét. Mindig szeretett kertészkedni, de ereje már nem elég az 800 m2 területű kert megműveléséhez. Az iskola, és a tanulók segítő kezet nyújtottak, a néni felé.

Nagy lelkesedéssel, ambícióval fogtunk a feladat ellátásához. Motiváló tényező volt a kollégium viszonylag zárt közegéből való kilépés, a gyerekekben lévő ambíció, a segíteni akarás és nem utolsó sorban a leendő szakmájuk gyakorlása. Csatlakozott hozzánk négy érettségiző diák is, akik az előzőekben felsoroltak mellett a számukra előirt „közmunka” egy részének teljesítését tűzték ki célul.

Ments meg egy kertet!

A gyerekek nagy örömüket lelik a közös munkában. Borika néni vigyázó szemei, amikor csak teheti, a diákokon van. Sokat kommunikálnak egymással. Öröm látni ezt a generációk közötti, felhőtlen interakciót. Mindig van közös téma.

Ments meg egy kertet!

Mint tanárnak, és szakoktatónak, jó ezt látni, és részese lenni. Feladatomnak érzem, generációk közötti híd építését, közösségépítést a közös tevékenykedés által. AZ alkotás, termelés örömének megismertetése a gyerekekkel, tanulókkal – mely fokozza sikerélményüket, önbizalmukat, önbecsülésüket.

Ments meg egy kertet

A befektetett munka és energia megtérül, ha közben kudarcok is érik az embert (hiszen nem minden mag kel ki). A versenybe nevezéssel plusz elismerést kap a tanuló a munkájára.

Továbbá, öröklődő tudás összegyűjtése, átadása, is nevelő hatással bír.

Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” gondolatok jegyében végezzük a napi munkánkat. Hiszen csak a tanulók számára, de a társadalomnak is példát szeretnénk mutatni.

Oros Balázs