Matematika-bármely szakos tanár

Az Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakiskola és Kollégium

Matematika-bármely szakos tanár

oktatói munkakör betöltésére hirdet pályázatot

A munkaviszony időtartama és foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős a Munka törvénykönyve szerint

A munkavégzés helye: 5331 Kenderes, Szent István út 27.

A munkakörbe tartozó és az ezzel járó feladatok:

Matemaitika tantárgy oktatása, érettségi vizsgára való felkészítés

Illetmény és juttatások: A munka törvénykönyve szerint, az igazgatóval történő egyeztetés alapján.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai vagy egyetemi képesítés matematika szakkal
  • Felhasználói szintű informatikai ismeret
  • Büntetlen előélet
  • Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

  • Egyetemi végzettség
  • Magyar és/vagy angol nyelv és/vagy történelem szakpár

A munkakör legkorábban történő betöltésének időpontja: azonnal

Pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.15.

További információ: Virág Dóra 30/229-8420

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikusan: info@szakkozep-kenderes.hu címre

Postai úton: Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakiskola és Kollégium címre, 5331 Kenderes, Szent István út 27

Személyesen: 5331 Kenderes, Szent István út 27

Pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.21.