Kollégium

Bemutatkozik a kollégium

kenderesi_szakiskola_kollegiumFél évszázad nevezetes egy kollégium történetében, különösen akkor, ha jelen esetben az ezredfordulóhoz, illetve a millenniumi eseményekhez kapcsolódik. Nemcsak a dátum jelentős, hanem a legendás épület is, amelyekben – immár hatvanöt éve – a mindenki által csodált Horthy-kastély falai adnak otthont az iskolánk és kollégiumunk számára.

1950-1970-ig nem csak kollégiumként funkcionált a kastély, hanem a tanítási célokat is szolgálta. Az új tanügyi épület megépítése után a kollégisták vették birtokukba az egykori, ma is többnyire eredeti szépségében álló épületet, mely megőrizve korhűségét, tanulóink kedvelt második otthonává vált.

Maga a diákotthon a kastély főépületében helyezkedik el. Az 1985-ben befejezett belső átépítés és külső tatarozás után vette fel mai arculatát, megtartva az eredeti külső képét. Az alsó és felső szinten 100 diák életterét képezik a szűk, de barátságos hálótermek. Az impozáns falak között eredetihez hasonló bútorokkal berendezett, hangulatos pipázó, aula és klubszoba is található.

Az elmúlt években a nehéz gazdasági helyzet ellenére is mindig igyekeztünk a belső teret az igényeknek megfelelően szépíteni, újítani, korszerűsíteni. A kollégium feltöltöttsége maximális, ennek tudatában szeretnénk, ha minden tanuló kellemesen érezné magát ebben a miliőben. A sportudvar kialakításával megteremtettük tanulóink szabadidős sportolási lehetőségét. A két füves pálya, 300 m-es futópálya, az aszfaltos kézilabda- és röplabdapálya, a salakos teniszpálya nagyszerű szabadtéri sportlétesítmény. Az osztályok közötti labdarúgó bajnokságok, valamint a hálók közötti bajnokságok színesítik a kollégiumi délutánokat. Már hagyomány a Kastély Kupa, mely versenyen a körzet középfokú intézményeivel, és a szlovák testvérváros, Sabinov iskolájával mérjük össze erőinket. Tornaterem hiányában a meglévő pincehelyiségek kialakításával a konditermünket és felszereltségét folyamatosan bővíthettük.

Egy közösség életében a szokások és hagyományok ápolása fontos szerepet játszik, erősíti az itt lakó gyerekek kapcsolatrendszerét. Esetünkben ez hangsúlyosan igaz, hisz a belső tér szűke, a kastély varázsa, családias légkört teremt. Minden pályázati lehetőséget megragadtunk, melynek eredményeként sikerült egy komoly hangtechnikai berendezésre szert tennünk. A felszerelés szolgálja a rendszeres vetélkedők, diszkóval egybekötött kulturális rendezvényeink hangosítását. Szintén egy pályázat sikerének köszönhető a kollégium számítógépes hálózatának kiépítése, az Internetre csatlakozás. Kollégistáink kedvelt elfoglaltságává vált a számítógépterem használata.

Az elmúlt években próbáltunk más intézményekkel tartalmas kapcsolatot kialakítani. Jelenleg hasonlóan működő külföldi tanintézetekkel folytatunk tárgyalásokat. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a gondozott park a kúria körül, mindig a legnagyobb elismerést váltja ki az idelátogatókból, tudván azt, hogy iskolánk diákjainak keze munkáját is dicséri mindez. Nagy elismerés számunkra az is, hogy a Horthy család alkalomszerű látogatásai során megelégedettséggel nyugtázza az egykori rezidencián folyó eredményeket, a látványos fejlődést, s mindazt, amit a jövő mezőgazdasági és vendéglátós szakembereiért iskolánk tantestülete képes nyújtani a múltat idéző birtokon.

Mi, nevelők az itt élő gyerekekkel együtt igyekszünk megőrizni ezt a történelmi hagyatékot, megóvni nemcsak a jelen, hanem a jövő nemzedék számára is. Az eddig elért eredmények, sikerek ösztönöznek bennünket e létesítmény további eredményes működtetéséhez mindenki megelégedésére.

Ady szavai – úgy gondoljuk – ma is igazak: „Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s szent frigyüket így folytatják tovább” .

Fontosabb információk

Kollégiumi nevelők:

Magyar István kollégiumi nevelő

info@szakkozep-kenderes.hu 06 59/328-158

Tóth Tiborné  kollégiumi felügyelő

info@szakkozep-kenderes.hu 06 59/328-158  

A  2023/2024-es tanév 2023.szeptember 1-én kezdődik. Ezen a napon  osztályfőnöki órák lesznek megtartva. A kollégista tanulók 2023.szeptember 04-én 06:00 órától 07:00 óráig foglalhatják el szálláshelyüket. Kérem, hogy a tanuló a beköltözéskor hozzon magával orvosi igazolást arról, hogy közösségbe mehet!

A kollégiumi elhelyezéshez a tanuló hozzon  magával: felsőruházatot, fehérneműt, ágyneműt, ágynemű huzatot (paplan, párnahuzat, lepedő), papucsot, melegítőt, pizsamát, tisztálkodási felszerelést és a szekrény zárásához kisméretű lakatot 2 db kulccsal.

A gyakorlati foglalkozásokra vendéglátós, kistermelő tanulóknak a következőre lesz szükségük: fehér köpeny, fehér sapka, váltócipő (nem papucs), lányoknak hajgumi.

A gyakorlati foglalkozásokra mezőgazdasági tanulóknak a következőre lesz szükségük: kertésznadrág (overáll), bakancs.

Testnevelés órára: tornacipő, póló, tornanadrág, melegítő szükséges.

A tanévnyitó ünnepségre az ünnepi öltözet kötelező (fehér felső, sötét alsó)!

Tájékoztatásul közöljük, hogy az étkezési térítési díjat az első hónapban szeptember 3-tól szeptember 30-ig terjedő időszakra fizetik a tanulók. Egy-két eltartott gyermek esetén a kollégiumi ellátás 100% (kb 26000 Ft), három vagy több eltartott gyermek esetén, illetve gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek 50 % (kb. 13000 Ft)-melyről igazolás szükséges. Egy hónapra 20-22 tanítási nappal kell számolni.

Az étkezési díjat minden hónap 15-ig kötelesek befizetni!

Az előző tanévről fennmaradó be nem fizetett térítési díjat szeptember 1-ig kérjük rendezni!

Amennyiben az étkezési térítés díj fizetése elmarad, a tanuló nem tarthat további igényt kollégiumi ellátásra!

[/rara_toggle]
Kollégiumi felvételi eljárási rend

A kilencedik évfolyamos tanulók közvetlenül az iskola vezetőjéhez benyújtott kérelemmel kérhetik kollégiumi felvételüket. A felvételi kérelmek benyújtási határidejét a tanév rendjéről szóló rendelet alapján kell meghatározni. A felvételről a kollégiumi nevelőtestület javaslatára az igazgató dönt. (Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nagy távolságból érkező tanulók.)

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. A kollégiumi felvétel iránti kérelmeket évente meg kell újítani. A megújított kérelem elbírálása a – tagintézmény nevelőtestülete és a Diákönkormányzat véleményének figyelembe vétele után – az igazgató joga és feladata. A kollégiumi jogviszony megújítására vonatkozó kérelmeket tárgyév július 30-ig kell benyújtani.

A tanuló tanév közben is kérheti felvételét.

A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. A határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell. A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül az iskola igazgatójához kell benyújtani.

A férőhely elfoglalásához szükséges a felvételi határozatot, az orvosi igazolást és a kollégium által előzetesen írásban meghatározott felszerelési tárgyakat bemutatni.

Az étkezési térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

A kollégiumi ellátás (lakhatás, tanulási feltételek, stb.) ingyenes. Hozzájárulást kell fizetni az étkezési nyersanyagköltséghez minden kollégiumban eltöltött nap után (étkezési térítési díj). A szülő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj havonkénti megfizetésére, melynek befizetése az iskola pénztárában történik, az intézmény által megállapított időpontban és módon. Az étkezési díj visszafizetésének szabályozását (betegség, igazolt távollét esetén) szintén a pénztáros végzi. Az étkezési térítési díj mértéke a mindenkor érvényben lévő rendeletekben, jogszabályokban kerül meghatározásra. A befizetés elmaradásakor a mindenkor aktuális hónap 15-éig a tanulót felszólítjuk. Amennyiben a térítési díj az aktuális hónap végéig nem kerül kifizetésre, a szülőt írásban felszólítjuk.

A kollégiumi jogviszony megszűnik:

-A tanulói jogviszony megszűnésekor, illetve a tanév utolsó napján. -Fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedésével. -A kollégiumról való önkéntes lemondás esetén, de a kiskorú tanuló jogviszonyának megszüntetése és nyilvántartásból való törlése, kizárólag a szülő írásban benyújtott kérelme alapján történhet.

Kollégiumi napirend
kollegium_napirend

6.00 Reggeli ébresztés (tisztálkodás, takarítás)
6.40 A fiú tanulók reggeliznek, a lány tanulók rendet raknak a szobáikban, összekészítik holmijaikat az iskolai tanórákra
6.50 A lány diákok folytatják a reggelit
7.20 Reggeli után folyamatos átvonulás az iskolába.
Délelőtt a kollégista diákok csak az iskolában tartózkodhatnak! (Azoknak a tanulóknak, akiknek nincs első, vagy második órája, ill. lyukasórája van, szintén kötelező az iskolába való átvonulás; (az érintett kollégisták az iskola könyvtárában, vagy más, iskolai helyiségben tartózkodhatnak az órakezdésig.)
 11.00 -14.00 Nevelőtanár fogadja az iskolából érkező tanulókat, akik a rájuk bízott napi teendők elvégzése után 16.00 óráig kimenőre mehetnek a városba
11.50 – 14.30 Ebéd
11.50 – 16.00 Délutáni kimenő
14.00 – 16.00 Kötelező és szabad foglalkozások, szakkörök
15.00 – 19.00 Tanulószobai és felkészítő foglalkozások, beosztás szerint
17.00 – 18.30 Vacsora
18.00 – 20.00 Esti kimenő (érdem szerint adható, de nem kötelező minden tanuló számára! )
20.00 – 21.00 Szabad foglalkozások
21.00 – 21.30 Lefekvéshez felkészülés (takarítás, tisztálkodás)
21.30 Létszám- és háló ellenőrzés
22.00 Villanyoltás
Kollégiumi letölthető dokumentumok

pdf_ikon Tanulói kikérő (osztályfőnök/tanár)

pdf_ikonKollégiumi felvételi kérelem 2023-2024.tanév

pdf_ikon Házirend_kollégiumi_házirend_új_2022-2023