Járványügyi intézkedések

A Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakiskola és Kollégium középiskola tájékoztatója a járványügyi készenlét kapcsán bevezetett intézkedésekről

Tisztelt Szülők, kedves középiskolás diákok!

Intézményünkben fokozott figyelmet kívánunk fordítani a jelenlegi járványveszély során tanulóink, dolgozóink egészségének megőrzésére, melynek érdekében a 2020/2021 tanév kezdetén megértésüket kérjük a következőkben felsorolt intézkedések kapcsán és egészségünk védelme érdekében nyomatékosan kérjük ezek betartását.

Biztonságunk érdekében, a tanév kezdetét megelőzően az intézményben alapos fertőtlenítő takarítást végeztünk. A kollégium területén teljes épületfertőtlenítés elvégzésére is sor került. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről az intézmény gondoskodott.

Az iskola és a kollégium épületeiben betartandó szabályok

1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes szereplők vehetnek részt. A kollégiumba idegenek (beleértve a volt tanulókat is) nem léphetnek be!

2. Minden intézményi épületben, az udvaron, az iskola előtt, valamint hátul a portánál is kerülni kell a nagyobb csoportosulások kialakulását. Lehetőség szerint a 1,5 méteres szociális védőtávolság megtartására törekedni kell.

3. Az osztálytermekben a tanulók úgy foglaljanak helyet, hogy közöttük a lehető legnagyobb távolság alakuljon ki! A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

4. Az intézményegység épületének folyosóin, kötelező minden épületben tartózkodó számára a száját és orrot elfedő arcmaszk viselése.

5. Iskolakezdéskor a bejáratnál minden belépőnél naponta testhőmérséklet mérésre kerül sor és kötelező az ajtóban elhelyezett kézfertőtlenítő használata. A kollégiumban a testhőmérséklet mérésére reggel és este is sor kerül. 37,5 fokos testhőmérséklet fölött az intézménybe való belépés, illetve a kollégiumból való kilépés tilos.

6. A középiskola épületébe reggel 7.20-ig csak a főbejárat felőli kiskapun keresztül lehet bejönni, utána pedig a hátsó portánál. Belépésre a főbejáratot kell használni.

7. Hivatali ügyintézés céljából az intézménybe érkezőknek a maszk viselése minden esetben kötelező.

8. A szüneteket lehetőség szerint a tanulóknak célszerű az udvaron tölteni. Itt a maszk viselése nem kötelező, de a 1,5 méteres védőtávolságot tartani szükséges, a csoportosulás nem megengedett.

9. A pavilonnál lévő nagykapun keresztül tilos a ki- és bejárás, a vásárlók számára a helyet szabadon kell hagyni.

10. Az intézmény épületeiben kézfertőtlenítő adagolók kerültek elhelyezésre. A tantermek napközbeni fertőtlenítéséről a technikai személyzet bevonásával indokolt esetben gondoskodni fogunk.

11. A tanórát befejező pedagógus gondoskodik arról, hogy a tantermek szellőztetése a tanóra végével megtörténjen.

12. A testnevelésórákat – az időjárás függvényében – szabad téren kell megtartani. A testnevelésórákon és az öltözőkben, az öltözők előtti terekben be kell tartani a testnevelő által megszabott és ismertetett szabályokat.

13.A mosdókban és mellékhelyiségekben a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítjuk. A mosdókban csak annyian tartózkodhatnak, ahány főnél még a védőtávolság betartható.

14. Iskolai rendezvény csak meghatározott létszámkorlátot betartása mellett szervezhető. A létszámkorlát betartását figyelembe véve korlátozható a meghívható vendégek száma.

15. További intézkedésig diákok számára külföldi osztály- projekt- és tanulmányi kirándulás nem szervezhető.

16.A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett lehet tartani.

17. Középiskolások csak a középiskola épületében lévő büfét vehetik igénybe, az általános iskola büféjének középiskolás diákok által történő látogatása tilos! A büfénél – sorban állás esetén – a védőtávolságot be kell tartani.

18. 2020. szeptember 1-ét követően az a tanuló, amely külföldön tartózkodott az iskolát 14 napig nem látogathatja csak abban az esetben, ha Magyarországon 48 óra különbséggel készített két negatív COVID teszttel rendelkezik.

19.A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

20.Amennyiben a tanulónál, iskolai dolgozónál a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el fogjuk őt különíteni, egyúttal értesíteni fogjuk az foglalkozásegészségügyi és/vagy iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Jelen eljárásrendet PDF dokumentumként közzétesszük az intézmény honlapján és Facebook oldalán. Kérjük figyeljék honlapunkat, a KRÉTA elektronikus napló tájékoztató üzeneteit és működjünk együtt annak érdekében, hogy a vírusveszély a lehető legkisebb kockázatot jelentse mindenki számára. Jó egészséget kívánva mindenkinek:

Virág Dóra

igazgató