Iskolatörténet dióhéjban

Az AASZC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a kenderesi Horthy-kastélyban és annak majorságában működik. Iskolánk több évtized alatt alakította ki azt az országosan is egyedülálló oktatási szerkezetet, amelyben a hozzánk beiratkozott fiatalok az itt eltöltött évek alatt szabadon dönthetnek arról, hogy tudásuknak, képességeiknek, szándékuknak megfelelően, érettségit adó szakközépiskolai vagy szakmát nyújtó szakiskolai képzésben kívánnak-e tanulni.

 • 1948. június 16-án iktatta törvénybe az Országgyűlés az iskolák államosítását. Ugyanebben az évben születtek meg újra az első termelőszövetkezetek, állami gazdaságok. A gépállomások pedig a termelőszövetkezetek gépesítésére alapított állami tulajdonokban lévő ellátó és javító üzemek voltak. Ez a gazdasági, politikai igény hívta életre a Kenderesi Szakiskolát 1950-ben.
 • 1950. szeptember elsején indult meg az akkor még 6 hetes traktoros tanfolyam, melyet 1958-ban kétéves mezőgazdasági gépészképzés váltott fel.
 • Különböző rövid időtartamú traktoros és öntözőgépész tanfolyamok után 1958-tól két éves, 1968-tól három éves ifjúsági növénytermesztő gépészképzésnek adott otthont a volt falusi kúria.
 • 1968 és 1989 között három éves növénytermesztő gépész szakmunkásképzés működött intézményünkben.
 • 1989-től évente új képzés indításával bővült iskolánk profilja. Intézményünk már a ’90-es évek elején ráérzett arra, hogy a változások újat, mást várnak a mezőgazdaság szolgálatában álló iskoláktól is. A korábbi évtizedekben elképzelhetetlen rugalmasság lehetőségeit kihasználva a képzési profil átalakult. A nagyüzemi gazdálkodást szolgáló traktoros, majd növénytermesztő gépész szakmunkásképző fokozatosan szakiskolává, később a kor követelményeinek megfelelően szakközépiskolává fejlődött.
 • Ebben az időszakban az iskola a növénytermesztő gépészképzés mellett mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, vendéglátó eladó, gazda, gépszerelő gépüzemeltető, kertészképzésre vállalkozott, mellette lehetőséget adott a nagyközség, a környék, valamint iskolánk fiatal szakmunkásainak nappali és esti tagozaton az érettségi bizonyítvány megszerzésére is.
 • A kilencvenes évek vége további változásokat hozott: világbanki támogatással vendéglátó és mezőgazdasági szakirányú szakközépiskolai képzés indult. Tíz tanév alatt a képzési választék bővülése 2,5-szeres tanulói létszámnövekedést eredményezett, osztályaink száma pedig több mint a duplájára emelkedett.
 • A változásokat az évtizedek alatti többszöri – tartalmat is jelző – névváltozás mutatja: a Mezőgazdasági Szakmunkásképző elnevezés először Mezőgazdasági Kistermelői Szakiskola elnevezéssel egészült ki, majd Mezőgazdasági Szakiskolára, s végül Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium névre változott. Ezen elnevezéssel hosszú évekig működött iskolánk.
 • Egészen 2013. augusztus 1-jéig, amikor is jelenlegi fenntartónkhoz, a Földművelésügyi Minisztériumhoz kerülvén elnyertük a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium elnevezést.

Elsők voltunk…

 • a falusi vendéglátóképzést elsőként, a gazdaasszony-képzést az elsők között indítottuk az országban;
 • egy országos értekezletnek helyt adva a magyar szakemberek nálunk fogalmazták meg egy univerzális – a növénytermesztő gépész és a mezőgazdasági gépszerelő szakmai tudásával rendelkező – mezőgazdasági gépészképzésre vonatkozó igényüket;
 • szakmunkástanulóink a dániai farmgyakorlat első résztvevői voltak;
 • úttörők voltunk a tangazdaság kiépítésében, valamint a mintaként emlegetett „minifarm” létesítésében is.

Mindezekre – természetesen – nagyon büszkék vagyunk.

Fontosabb intézménybővítési/intézményfejlesztési csomópontok

1953 – Szerelőcsarnokok átadása

1960 – Munkagép- és erőgéptanműhelyek, üzemanyag-tároló és textilraktár átadás

1970 – A Tanügyi épület átadása

1977 – Munkagépszín átadása

1985 – A központi fűtés rendszerének kialakítása

1991 – Üvegház átadása

1992 – Gazdakonyha (tankonyha) átadása

1993 – Gyümölcsös telepítése (1994-1995-ben szociális épület, gyümölcstároló kialakítása)

1993 – Juhhodály átadása

1993 – Árusító pavilon átadása

1994 – Növendékmarha-szállás átadása

1995 – Terményszárító pajta átadása

2000-es években a minifarm mögötti lakóépületek felvásárlása (önkormányzati segítséggel)

2010 – Műfüves pálya átadása

2013 – Filclair növényház felújítása

Gépbeszerzéseink – pályázati forrásból, a 2010-es esztendőktől folyamatosan –

 • önjáró rakodógép, oktatótraktor, zetor, MTZ, bálázógép