MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT: Gazda (állattenyésztő, növénytermesztő, lovász) 3 éves szakképzés

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok:

 • Állattenyésztő szakmairány
 • Növénytermesztő szakmairány
 • Lovász szakmairány

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

KOMPETENCIAELVÁRÁS: Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, önálló munkavégzés, a természet és az állatok szeretete, jó állóképesség, gyors döntések meghozatalának képessége.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • talajelőkészítést, vetést végez
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja
 • növényápolást végez
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja
 • takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajt
 • állatot takarmányoz, szaporít
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajt
 • mezőgazdasági gépet karbantart, üzemeltet, valamint kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket
 • épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat, a természetet. A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki tudásával, hozzáállásával működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt a gazdaságok életében.