Fejlesztőpedagógia

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása

Iskolánkban már tanulnak és folyamatosan érkeznek eltérő motivációval, szociális háttérrel bíró, különböző képességekkel rendelkező, eltérő magatartású, ún. beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók.

Azért, hogy ezen diákok minél eredményesebben megfeleljenek az iskolai követelményeknek, iskolába lépésüktől nyomon követjük őket. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése teljes integrációval történik. A szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakvélemény alapján elkészítjük az egyéni fejlesztési tervet. A fejlesztő foglalkozásokat fejlesztőpedagógus tartja, tanítási órák után – egyéni, illetve csoportos formában. A foglalkozások lebonyolítása az iskola területén található, hangulatosan berendezett fejlesztő szobában történik.

Az egyéni foglalkozás, fejlesztés biztosítása e tanulók számára készségeik, képességeik ismeretében történik. A fejlesztőpedagógus figyelemmel kíséri a tanulók haladását, kapcsolatot tart az osztályban tanító pedagógusokkal, osztályfőnökökkel, kollégiumi nevelőkkel, valamint a szülőkkel.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS:

  • Oros Norbert
  • 06 59/328-158

Törekvésünk, hogy intézményünkben az Alapító okiratunkban foglaltak szellemében a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása, fejlesztése maradéktalanul megtörténjen.