Éves munkaterv

Éves munkaterv – Eseménynaptár
2018-2019-es tanév

Időpont Feladat/rendezvény Felelős/ellenőrzi

2018

szeptember 3. Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap Felelős: igazgató
szeptember 8-9. Részvétel a Kenderesi Lovas Napok rendezvényen Felelős: lovas szakoktatók

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 22. VI. Regionális Szántóverseny megrendezése Felelős: az intézmény dolgozói

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 21. tanmenetek, időtervek elkészítése Felelős: nevelőtestület

Ellenőrzi: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes

szeptember folyamán Iskolai TeSzedd! akció lebonyolítása Felelős: kollégiumvezető

Ellenőrzi: igazgató

október 1-től folyamatosan (határidő: október 15.) Az október 1-jei statisztikához szükséges adatok összegyűjtése, statisztika elkészítése Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

szeptember-október folyamán Lengyelországi tanulmányi út megszervezése Felelős: szakmai munkaközösség

Ellenőrzi: igazgató

október 2-6. Bemeneti mérések elvégzése a 9. évfolyamon Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

október 4. intézményi nyílt nap Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

október 5. Gólyaavató Felelős: DÖK

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

október 8. Megemlékezés az aradi vértanúkról (osztálykeretben) Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

október 13. Tantestületi kirándulás Felelős: igazgató
október 19. Iskolai szintű megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról és az azt követő szabadságharcról Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

november,december folyamán Beiskolázás Felelős: Beiskolázási csoport

Ellenőrzi: igazgató

Őszi szünet: 2018. október 29-2018.november 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

november 9. 14.30, illetve 15 óra Kollégiumi szülőértekezlet

Szülői értekezlet (Fogadó órával egybekötve, jelen van minden tanító pedagógus)

Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, kollégiumvezető

Ellenőrzi: igazgató

november 23. Intézményi nyílt nap szervezése Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

december folyamán Illéssy Kupa – gasztronómiai versenyre való felkészítés és versenyeztetés megszervezése Felelős: szakmai munkaközösség-vezető

Ellenőrzi: szakmai igazgatóhelyettes

december eleje Mikulás-nap Felelős: DÖK
december 14.

17 óra

Szalagavató Felelős: kollégium vezető, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

december 21. a közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának iskolai szintű ellenőrzése Felelős: érintett osztályfőnökök, igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

december, január folyamán jelentkezés az SZKTV-re Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

Téli szünet: 2018. december 27. – 2019. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (szerda).

2019

január 9. – május 31. (folyamatos) Fittségi mérések elvégzése, rögzítése a NETFIT® rendszerbe Felelős: testnevelő tanárok

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

január 23. 14.00 óra. Félévi osztályozó értekezlet Felelős: igazgatóhelyettesek

Ellenőrzi: igazgató

január 25. Félév vége
február 1. A félévi értesítők kiadása Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

február 7. 14.00 óra Félévzáró értekezlet Felelős: igazgatóhelyettesek

Ellenőrzi: igazgató

február folyamán Szponzori hízóvágás Felelős: igazgató
február 8.14.30 illetve 15.00 óra Szülői értekezlet (Fogadó órával egybekötve, jelen van minden tanító pedagógus)

Kollégiumban is

Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

február 14. Valentin-nap Felelős: DÖK
február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (osztálykeretben) Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

február 25. – március 1. „Pénzügyi és vállalkozói” témahét Felelős: igazgatóhelyettes, DÖK, munkaközösségvezetők

Ellenőrzi: igazgató

március 14. Iskolai szintű megemlékezés az 1848. március 15-ei forradalomról és az azt követő szabadságharcról Felelős: munkaközösség-vezetők,

Hajdú Éva, Tóth-Szabó Márta, Lukács-Varga Viktória

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

2019. február-március szintvizsgák lebonyolítása a 9. évfolyamon Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (osztálykeretben) Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

Tavaszi szünet 2019. április 18-2019.április 23.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

április folyamán Szakmák éjszakája Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, kollégiumvezető

Ellenőrzi: igazgató

április folyamán Gazda SZKTV Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, kollégiumvezető

Ellenőrzi: igazgató

április vége Végzősök búcsúztatója Felelős: DÖK
május folyamán A karcagi ifjúsági birkafőző versenyre való felkészítés és versenyeztetés megszervezése Felelős: vendéglátó munkaközösség

Ellenőrzi: szakmai igazgatóhelyettes

április 30. 14.00 Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamok számára Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 30. A 2019/2020.tanévre szóló tankönyvrendelés elkészítés Felelős: Tankönyvfelelős

Ellenőrzi: igazgató

május 2. A végzős diákok utolsó tanítási napja
május 3. Ballagás Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

Írásbeli érettségi vizsgák 2019. május 6-tól folyamatosan

május 6. magyar nyelv és irodalom Felelős: igazgató
május 7. matematika
május 8. történelem
május 9. angol nyelv
május 10. német nyelv
május 13. informatika
május 14. biológia
május 16. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak
május 17. (1400) földrajz
Szóbeli érettségi vizsgák                     Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

2019. június 17-28.                               Ellenőrzi: igazgató

Szakmai vizsgák (írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység)

2019. május 13-14.

2019. május 16-17.

2019. május 22.

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

Szakmai vizsgák (szóbeli és gyakorlati vizsgarész)

2019. május-június

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

május 29. Országos Kompetenciamérés megszervezése, lebonyolítása Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 4. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (osztálykeretben) Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

június 13. 14.00 óra Osztályozó értekezlet alsóbb évfolyamok számára Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 14. Tanítás nélküli munkanap

Diákönkormányzati nap

Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőriz: igazgató

június 17. Az intézmény testületeinek tájékoztatása az iskolai tankönyvtámogatási és –megrendelési igények felmérésének eredményéről Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június 17. Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június 20-22. 9. évfolyamra történő beiratkozás Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június vége Tanévzáró értekezlet Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június vége Tanévzáró Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

július 1. A következő tanévben felülvizsgálatra esedékes tanulók nevének megküldése az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény számára Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

augusztus vége Javítóvizsgák Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

 

A tanítás nélküli munkanapok tervezett felhasználása
október 4. Pályaorientációs nap
október 13. Tantestületi kirándulás
4 nap Szükség esetén felhasználva (pl.fűtéskorszerűsítés)
június 14. Diákönkormányzati nap