Éves munkaterv

Éves munkaterv – Eseménynaptár
2022/2023-as tanév

Időpont Feladat/rendezvény Felelős/ellenőrzi

2022

augusztus 23. Alakuló értekezlet igazgató
augusztus 29. Javítóvizsgák megszervezése, lebonyolítása igazgató

igazgatóhelyettes

a vizsgákban érintett valamennyi oktató

szeptember 1. Első tanítási nap

Ünnepélyes tanénnyitó

Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 26-30 bemeneti mérés (9. évf.) Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 15-30. az alsóbb évfolyamos osztályok szülői értekezlete Felelős: osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

szeptember 30. Gólyaavató

(vírushelyzettől függően)

Felelős: DÖK

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

október 7 . Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben Felelős: osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

október 20. Tanulmányi területek közzététele Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

október 05-06. Pályaorientációs napok

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

október 10-11 nyílt nap Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

október 21. megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról és az azt követő szabadságharcról Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

december eleje Mikulás nap Felelős: DÖK
december 16. Szalagtűző a végzős diákoknak Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

kollégiumvezető

Ellenőrzi: igazgató

december, január folyamán jelentkezés az SZKTV-re Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

Téli szünet: 2022. december 21 – 2023. január 8.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

2023

január – április végéig (folyamatos) Fittségi mérések elvégzése, rögzítése a NETFIT® rendszerbe Felelős: testnevelő tanárok

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

január 18. Félévi osztályozó értekezlet Felelős: igazgatóhelyettesek

Ellenőrzi: igazgató

január 10-11. Intézményi nyílt nap szervezése Felelős: igazgatóhelyettes,  munkaközösségvezetők

Ellenőrzi: igazgató

január 20. Félév vége
január 27-ig A félévi értesítők kiadása Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

február 06-20.

14.00 óra

Szülői értekezlet (Fogadó órával egybekötve, jelen van minden tanító pedagógus)

Kollégiumban is

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

február 15. Valentin-nap

(vírushelyzettől függően)

Felelős: DÖK
február 15. Az érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

február 24. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (osztálykeretben) Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

március 6 – március 10. „Pénzügyi és vállalkozói” témahét Felelős: igazgatóhelyettes, DÖK, munkaközösségvezetők

Ellenőrzi: igazgató

március 14. Iskolaszintű megemlékezés az 1848. március 15-ei forradalomról és az azt követő szabadságharcról Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

március 16. A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 14. Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi Központnak Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 14. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (osztálykeretben) Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

Tavaszi szünet 2023. április 06 – 2023. április 12.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 06. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

április folyamán Szakmák éjszakája

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

április 17-21. Országos kompetenciamérés megszervezése, lebonyolítása (10.évfolyam) Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

Április 24-28. Fenntarthatósági Témahét Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

április 28. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés elküldési határideje a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 28. 14.00 óra Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamok számára Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

május 02. Diákönkormányzati nap Felelős. DÖK
május 04. A végzősök utolsó tanítási napja Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

május 05. Végzősök búcsúztatója, ballagás

 

Felelős: végzős osztály osztályfőnökei, igazgatóhelyettesek

Ellenőrzi: igazgató

Írásbeli érettségi vizsgák 2023. május 8-tól folyamatosan

május 8. magyar nyelv és irodalom Felelős: igazgató
május 9. matematika
május 10. történelem
május 11. angol nyelv
május 12. német nyelv
május 22. informatika
Szóbeli érettségi vizsgák                  Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők                                                                                   

2023. június 19-30.                           Ellenőrzi: igazgató

Szakmai vizsgák (írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység)

2023. május

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőriz: igazgató

Szakmai vizsgák (szóbeli és gyakorlati vizsgarész)

2023. május-június

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőriz: igazgató

június 2. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (osztálykeretben) Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

június 15.

14.00 óra

Osztályozó értekezlet alsóbb évfolyamok Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 19. ágazati vizsga (gazda, gépész) Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, szakmai vezető

Ellenőrzi: igazgató

június 20. ágazati vizsga (szakács) Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, szakmai vezető

Ellenőrzi: igazgató

június 21-23 Beiratkozás Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 26. 09:00 Tanévzáró értekezlet Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 30 09:00 Tanévzáró ünnepség Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 30. A következő tanévben felülvizsgálatra esedékes tanulók nevének megküldése az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény számára Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

augusztus vége Javítóvizsgák Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

 

A tanítás nélküli munkanapok tervezett felhasználása
október 15. munkanap
december 19-21. munkanap
május 08-10. érettségi írásbeli