Szépül az iskolai könyvtár

Az iskola könyvtára az utóbbi években méltánytalanul kevés figyelmet kapott, így néhány kolléga és tanuló összefogásával megkezdődött januártól a felújítási folyamat.

 

Micsoda rejtett kincsek lehetnek itt a vastag por alatt” – gondolta Kiss Szilvia, iskolánk angol-magyar szakos tanára. Rengeteget segített kitartásával és szorgalmával, valamint a közismert találékonyságával.

 

Roskadoznak a polcok a nehéz iskolai könyvek alatt, szinte szétesnek ma-holnap. Hosszú folyamat elé nézünk…” – vélekedett elsőre Dávid Bernadett Anita, kollégiumi felügyelő.

 

Csupa penész volt minden, amikor első nap benéztünk a szekrények mögé. A könyvek össze-vissza álltak, egyáltalán nem lehetett eligazodni, mi merre van, így azt sem tudtam, valójában milyen könyvek állnak rendelkezésemre a tanítás és kollégiumi munkám megsegítésére” – emlékezett vissza Törőcsik István, kollégiumvezető.

 

 

A munkálatok kezdeti fázisa

 

Mivel anyagi lehetőségeink meglehetősen szűkösek voltak, így a tervezői munkálat során arra építettünk, hogyan lehetne a meglévő erőforrásaink újrahasznosításával stabil, biztonságosabb tároló eszközöket kialakítani. Mindezek előtt nélkülözhetetlen volt egy alapos takarítás és higiénikus tisztítási folyamat elvégzése. Mivel minden humán erőforrás az iskolai tangazdaság különböző területeire volt beosztva, így saját kezűleg oldottuk meg.

 

A kezdeti fázisban Kiss Szilvia, Dávid Bernadett Anita és Törőcsik István mellett Csató Sándorné, kollégiumi felügyelő segített, amikor a titkársági munkáktól el tudott szakadni.

 

A szekrények nagy polctávolsága és azok kiszakadt hátfalait is orvosolni kellett. Pár ezer forintból és a műhelyekben található szerszámok segítségével Bana Miklós, gépész tanár, valamint két önkéntes tanuló, Barta Gábor és Kolozsvári Milán (10.G osztály) alázatos munkájának köszönhetően megvalósulhattak az elképzeléseink. Ők hárman a tanügyi épület tanári szobájának egyik könyves polcát is megszépítették. Hatalmas segítséget nyújtott Virág Dóra igazgatónő, aki felmerülő költségeket minőségi termékek megvásárlásával támogatta.

 

„Nagyon jól esett, hogy az első szóra felajánlották a segítségüket. Nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a mi munkánkat megkönnyítsék. Sok ilyen munkatársat és tanulót kívánok minden iskolának” – mondta Törőcsik István, miközben épp az egyforma kiadású földrajzi térképeket válogatta.

 

Át kellett forgatni az összes könyvet, a pecsétek és leltári számok is ellenőrzése kerültek. A régi, semmilyen nyilvántartásban sem szereplő, idejét múlt és olvashatatlan állapotban lévő könyveket újrahasznosítottuk. Néhány – szupermarketek mellől – beszerzett doboz és nyomdai próbanyomatként kiselejtezett papír segítségével az új polcokat lefedtük, hogy felkészüljünk a meglévő könyvek visszapakolására és az új könyvek rendszerezésére.

 

Kiss Lászlóné kollégiumi tanár történelem szakosként átválogatta a használható történelem könyveket és besegített a takarítási folyamatba is. Törőcsik Istvánné segítségével a szükséges könyveket pakolták át a tanügyi épület megfelelő polcaira. Karácsony Ivett a gépészettel és növénytermesztéssel kapcsolatos könyveket rendszerezte. Törőcsik István a természettudománnyal (földrajz, kémia, biológia, fizika, matematika) és a pedagógiával kapcsolatos szakirodalmat válogatta át. Preuss Ramóna a német nyelvi könyvek aktualitását ellenőrizte.

 

A könyvek borítói több esetben javításra szorultak, melyet szintén kollégáink láttak el.

 

 

Folyamatban a szépülés

 

2 hónap alatt elértük, hogy a könyvtár bizonyos részlege már teljesen alkalmas fejlesztői foglalkozások megtartására. Csató Sándorné alapanyagot hozott, amelyből Kiss Szilvia varrt a meglévő ablakokra függönyt. Fontosnak tartottuk balesetvédelmi szempontból, hogy az elvetemedett ajtók levételre kerüljenek és a székek renoválása is megtörténjen, hiszen a komfortosabbá tétel volt a legfontosabb célok egyike.

 

Reméljük lesz arra lehetőség, hogy modernebb, frissebb irodalmat, esetleg szakirodalmat szerezhessünk be és a gyermekeink nagyobb kedvvel látogassák az immáron megújult könyvtárat, ami most már kikapcsolódási lehetőséget is nyújt a korábbi pályázatokból beszerzett eszközök segítségével, például puzzle, társasjátékok és különféle kártyák is. Tanulásban akadályozott diákjaink számára több értékes játékot és segédanyagot találtunk és reméljük, hogy ezek bővítésére is lesz lehetőségünk a jövőben, hiszen az ehhez szükséges hely is kialakításra került.

 

„Így két hónap elteltével elégedetten nyugtázom, hogy a szerény költségvetés és a járványügyi korlátozások ellenére is nagyot léptünk előre. Néhány modernebb bútorra és egy alapos festésre is szükség lenne még. A korszerűbb megjelenés jobb érzéssel töltene el mindenkit, aki a könyvtárba – akárcsak megtekintés céljából – ellátogat” – zárta a szót Dávid Bernadett Anita, majd elfordította a kulcsot és mindenki a jól megérdemelt tavaszi szünetre vonult.