Szakgimnáziumi képzések

Kertészeti és parképítő szakgimnáziumi képzés

 • Felvételi követelmény: 8 osztályos általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság.
 • Jelentkezés: az általános iskolán keresztül, jelentkezési lappal történik.
 • A tizenkettedik osztályt szakmai érettségi vizsga, a szakképzési évfolyamot technikusi vizsga zárja.

A képzés rövid ismertetése: az érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó és az ágazatra előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerint felkészítő, négy szakgimnáziumi évfolyamból álló képzési formát választó tanulók a 12. évfolyam elvégzése után érettségi vizsgát tehetnek.


Parképítő és fenntartó technikus

 • OKJ-szám: 54 581 02
 • Szakmacsoport: 20
 • Ágazati besorolás: XXXIV
 • Iskolai rendszerű képzési idő: 2 év
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

A Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A parképítő és -fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és -fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni
 • középszintű vezetői feladatokat ellátni
 • árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
 • ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát
 • előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
 • felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
 • növényápolást végezni, végeztetni
 • eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
 • előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
 • dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
 • irányítási, szervezési feladatokat ellátni
 • szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
 • építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
 • alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni
 • alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni
 • felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
 • kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
 • növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
 • parkfenntartási, gondozási munkát végezni