Nevelőtestületünk

név munkakör végzettség
Virág Dóra intézményvezető szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; növénytermesztési mérnök; mérnöktanár (agrár)
Bana Miklós szakoktató növénytermesztő gépész
Barabásné Csongrádi Edina szakmai tanár általános iskolai tanító; lovaskultúra oktató
Bordás József testnevelő tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető; nevelőtanár; sportedző
Czakó Sándorné szakmai tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

növénytermesztési műszaki tanár; növénytermesztési üzemmérnök

Csató László szakmai igazgatóhelyettes szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

műszaki szakoktató; mezőgazdasági szervízüzemi technikus; közlekedési ismeretek szakos szakoktató; járművezetési gyakorlat szakos szakoktató

Dúzs Sándor szakmai tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

műszaki szakoktató;

Forró Katalin szakmai tanár mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági szakirányon; vendéglátó-üzletvezető; szakács;

 

Hajdú Éva középiskolai tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

okleveles történelemtanár; okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Hatvani György Béla szakoktató műszaki szakoktató;
Jakobicz Mihály János szakmai tanár gépészmérnök; okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
Juhász András gyakorlati oktatásvezető műszaki szakoktató
Juhász István szakoktató növénytermesztő gépész; mezőgazdasági gépészmester
Kálmán Éva testnevelő tanár-középiskolai tanár gyógytestnevelő; testnevelő tanár
Karácsony Ivett szakmai tanár mérnöktanár; agrármérnök
Kerepesi Pál szakmai tanár műszaki szakoktató; szakács
Kiss Lászlóné kollégiumi nevelőtanár történelem szakos középiskolai tanár
Korponai Klaudia szakoktató ménesgazda, lovas sportedző
Krokavecz László Ottó kollégiumi nevelőtanár kertész üzemmérnök; mérnöktanár (agrár)
Kulcsár Ilona szakoktató szakács
Lukács Varga Viktória középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Magyar István kollégiumi nevelőtanár pedagógia szakos nevelőtanár; gépjármű technikus
Monoki Miklós Lászlóné szakmai tanár közgazdász kereskedelmi szakon; közgazdásztanár
Nánási István szakoktató agrármérnök
Oros Balázs Lajos szakmai tanár műszaki szakoktató
Oros Norbert gyógypedagógus Általános szociális munkás, gyógypedagógus (TANAK szak)
Ökrös István szakoktató közlekedésgépészeti technikus közúti jármű gépész; gépjármű technikai szerelő
Pardi Attila tanár határőrtiszt és kollégiumi nevelőtanár
Sipos Gyula szakmai tanár agrármérnök; okleveles agrár-mérnöktanár

 

Szombat Zsoltné általános igazgatóhelyettes szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;

szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen; speciális pedagógia szakos tanár; gyógypedagógus (oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos); Romapedagógiai pedagógus

Tar M ihály szakmai tanár mezőgazdasági gépész üzemmérnök
Tóth Józsefné szakmai tanár műszaki szakoktató
Tóth Tiborné szakmai tanár vendéglátó szakoktató
Tóth-Szabó Márta középiskolai tanár angol szakos nyelvtanár
Törőcsik István kollégiumvezető okleveles földrajz szakos tanár; okleveles földrajztanár; pedagógiatanár; geográfus
Vámosi András Róbert szakmai tanár, középiskolai tanár okleveles földrajztanár; okleveles földrajz szakos középiskolai tanár; okleveles mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
Veresné Nagy Margit szakmai tanár mérnöktanár (agrár); agrármérnök

Óraadók

Kerepesiné Szőke Gyöngyi szakoktató bőrdíszműves
Őzse Mária tanár matematika szakos tanár
Tóth Ferencné tanár német nyelvtanár