Nevelőtestületünk

név munkakör végzettség végzettség szintje
Bana Miklós szakoktató növénytermesztő gépész középfokú végzettség
Barabásné Csongrádi Edina szakmai tanár általános iskolai tanító; lovaskultúra oktató főiskola
Bordás József testnevelő tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető; nevelőtanár; sportedző főiskola
Czakó Sándorné szakmai tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

növénytermesztési műszaki tanár; növénytermesztési üzemmérnök

főiskola
Csató László szakmai igazgatóhelyettes szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

műszaki szakoktató; mezőgazdasági szervízüzemi technikus; közlekedési ismeretek szakos szakoktató; járművezetési gyakorlat szakos szakoktató

egyetem
Dúzs Sándor szakmai tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

műszaki szakoktató;

főiskola
Forró Katalin szakmai tanár mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági szakirányon; vendéglátó-üzletvezető; szakács; főiskola
Hajdú Éva középiskolai tanár szakvizsgázott pedagógus-közoktatásvezető;

okleveles történelemtanár; okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

egyetem
Hardi István szakmai tanár mezőgazdasági gépész üzemmérnök; mezőgazdasági gépész műszaki tanár főiskola
Hatvani György Béla szakoktató műszaki szakoktató;
Jakobicz Mihály János szakmai tanár gépészmérnök; okleveles mérnöktanár (gépészmérnök) egyetem
Juhász András gyakorlati oktatásvezető műszaki szakoktató főiskola
Juhász István szakoktató növénytermesztő gépész; mezőgazdasági gépészmester középfokú végzettség
Kálmán Éva testnevelő tanár-középiskolai tanár gyógytestnevelő; testnevelő tanár egyetem
Karácsony Ivett szakmai tanár mérnöktanár; agrármérnök egyetem
Kerepesi Pál szakmai tanár műszaki szakoktató; szakács főiskola
Kiss Lászlóné kollégiumi nevelőtanár történelem szakos középiskolai tanár egyetem
Korponai Klaudia szakoktató ménesgazda, lovas sportedző középfokú végzettség
Kövér Béla Árpád szakmai tanár Repülő műszaki tiszt és erőgépész üzemmérnök; okleveles gépészmérnök egyetem
Krokavecz László Ottó kollégiumi nevelőtanár kertész üzemmérnök; mérnöktanár (agrár) főiskola
Kulcsár Ilona szakoktató szakács középfokú végzettség
Lukács Varga Viktória középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár egyetem
Magyar István kollégiumi nevelőtanár pedagógia szakos nevelőtanár; gépjármű technikus főiskola
Monoki Miklós Lászlóné szakmai tanár közgazdász kereskedelmi szakon; közgazdásztanár egyetem
Nánási István szakoktató agrármérnök főiskola
Oros Balázs Lajos szakmai tanár műszaki szakoktató főiskola
Oros Norbert gyógypedagógus Általános szociális munkás, gyógypedagógus (TANAK szak) főiskola
Ökrös István szakoktató közlekedésgépészeti technikus közúti jármű gépész; gépjármű technikai szerelő középfokú végzettség
Pardi Attila tanár határőrtiszt és kollégiumi nevelőtanár főiskola
Sipos Gyula szakmai tanár agrármérnök; okleveles agrár-mérnöktanár egyetem
Szombat Zsoltné általános igazgatóhelyettes szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető;

szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen; speciális pedagógia szakos tanár; gyógypedagógus (oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos); Romapedagógiai pedagógus

egyetem
Tar Mihály szakmai tanár mezőgazdasági gépész üzemmérnök egyetem
Tóth Józsefné szakmai tanár műszaki szakoktató főiskola
Tóth Tiborné szakmai tanár vendéglátó szakoktató főiskola
Tóth-Szabó Márta középiskolai tanár angol szakos nyelvtanár főiskola
Törőcsik István kollégiumvezető okleveles földrajz szakos tanár; okleveles földrajztanár; pedagógiatanár; geográfus egyetem
Törőcsik Istvánné kollégiumi nevelő tanító, testnevelés népművelés és angol műveltségi terület főiskola
Veresné Nagy Margit szakmai tanár mérnöktanár (agrár); agrármérnök egyetem
Virág Dóra intézményvezető szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; növénytermesztési mérnök; mérnöktanár (agrár) egyetem

Óraadók

Kerepesiné Szőke Gyöngyi szakoktató bőrdíszműves
Őzse Mária tanár matematika szakos tanár
Tóth Ferencné tanár német nyelvtanár