Könyvtár

Könyvtár bemutatása

 • Könyvtárunk iskolai könyvtár, így feladata elsősorban az intézményben folyó oktató-nevelő munka segítése, a pedagógusok és a tanulók igényeinek kielégítése.
 • A tanórákkal kapcsolatos igényeken túl feladat a különböző információk adása, a szabadidő hasznos eltöltése.
 • Az iskolai könyvtári állománya meghaladja a 3750 darab könyvtári dokumentumot. Az állomány kb. 90 %-a szabadpolcon található.
 • A könyvek tartalmát szak- és betűrendes katalógus tárja fel. 
 • A beiratkozott diákunknak 45%-a rendszeresen látogatja a könyvtárat.
 • Az olvasóvá nevelés fontos eszközei a könyvtáros által tartott könyvtárbemutató és könyvtárismereti órák, valamint a szaktanárok által a könyvtárban tartott szakórák, rendhagyó irodalomórák.
 • A könyvtári informatika követelményrendszeréhez magasabb szintű szolgáltatásokat igyekszünk nyújtani, az önálló ismeretszerzés tanulói igényét elősegítendő módon.
 • A tanulóink, nevelőink és technikai dolgozóink a könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen használhatják.

 Szolgáltatások

 • Kölcsönzés
 • Könyvtári órák
 • Tájékoztatás-, bibliográfia-készítés- és adatszolgáltatás
 • Helyben használat a 20 fő befogadására alkalmas olvasóteremben
 • Korlátozott internethasználat

A tanulók három hétre vihetnek el legfeljebb 3 könyvet, míg a pedagógusok minden dokumentumtípusból kölcsönözhetnek időbeli megkötés nélkül.

Nyitvatartás

„A”- héten  „B”- héten
8:00-14:00 Hétfő 9:15-14:00
8:00-14:00 Kedd 8:00-14:00
8:00-14:00 Szerda 8:30-14:00
8:30-14:00 Csütörtök 8:00-10:00
8:00-10:00 Péntek ——

Elérhetőségek:

telefon: 59/328-158