Kollégium

Bemutatkozik a kollégium

Fél évszázad nevezetes egy kollégium történetében, különösen akkor, ha jelen esetben az ezredfordulóhoz, illetve a millenniumi eseményekhez kapcsolódik. Nemcsak a dátum jelentős, hanem a legendás épület is, amelyekben – immár hatvanöt éve – a mindenki által csodált Horthy-kastély falai adnak otthont az iskolánk és kollégiumunk számára.

1950-1970-ig nem csak kollégiumként funkcionált a kastély, hanem a tanítási célokat is szolgálta. Az új tanügyi épület megépítése után a kollégisták vették birtokukba az egykori, ma is többnyire eredeti szépségében álló épületet, mely megőrizve korhűségét, tanulóink kedvelt második otthonává vált.

Maga a diákotthon a kastély főépületében helyezkedik el. Az 1985-ben befejezett belső átépítés és külső tatarozás után vette fel mai arculatát, megtartva az eredeti külső képét. Az alsó és felső szinten 100 diák életterét képezik a szűk, de barátságos hálótermek. Az impozáns falak között eredetihez hasonló bútorokkal berendezett, hangulatos pipázó, aula és klubszoba is található.

kenderesi_szakiskola_kollegium

Az elmúlt években a nehéz gazdasági helyzet ellenére is mindig igyekeztünk a belső teret az igényeknek megfelelően szépíteni, újítani, korszerűsíteni. A kollégium feltöltöttsége maximális, ennek tudatában szeretnénk, ha minden tanuló kellemesen érezné magát ebben a miliőben. A sportudvar kialakításával megteremtettük tanulóink szabadidős sportolási lehetőségét. A két füves pálya, 300 m-es futópálya, az aszfaltos kézilabda- és röplabdapálya, a salakos teniszpálya nagyszerű szabadtéri sportlétesítmény. Az osztályok közötti labdarúgó bajnokságok, valamint a hálók közötti bajnokságok színesítik a kollégiumi délutánokat. Már hagyomány a Kastély Kupa, mely versenyen a körzet középfokú intézményeivel, és a szlovák testvérváros, Sabinov iskolájával mérjük össze erőinket. Tornaterem hiányában a meglévő pincehelyiségek kialakításával a konditermünket és felszereltségét folyamatosan bővíthettük.

Egy közösség életében a szokások és hagyományok ápolása fontos szerepet játszik, erősíti az itt lakó gyerekek kapcsolatrendszerét. Esetünkben ez hangsúlyosan igaz, hisz a belső tér szűke, a kastély varázsa, családias légkört teremt. Minden pályázati lehetőséget megragadtunk, melynek eredményeként sikerült egy komoly hangtechnikai berendezésre szert tennünk. A felszerelés szolgálja a rendszeres vetélkedők, diszkóval egybekötött kulturális rendezvényeink hangosítását. Szintén egy pályázat sikerének köszönhető a kollégium számítógépes hálózatának kiépítése, az Internetre csatlakozás. Kollégistáink kedvelt elfoglaltságává vált a számítógépterem használata.

Az elmúlt években próbáltunk más intézményekkel tartalmas kapcsolatot kialakítani. Jelenleg hasonlóan működő külföldi tanintézetekkel folytatunk tárgyalásokat. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a gondozott park a kúria körül, mindig a legnagyobb elismerést váltja ki az idelátogatókból, tudván azt, hogy iskolánk diákjainak keze munkáját is dicséri mindez. Nagy elismerés számunkra az is, hogy a Horthy család alkalomszerű látogatásai során megelégedettséggel nyugtázza az egykori rezidencián folyó eredményeket, a látványos fejlődést, s mindazt, amit a jövő mezőgazdasági és vendéglátós szakembereiért iskolánk tantestülete képes nyújtani a múltat idéző birtokon.

Mi, nevelők az itt élő gyerekekkel együtt igyekszünk megőrizni ezt a történelmi hagyatékot, megóvni nemcsak a jelen, hanem a jövő nemzedék számára is. Az eddig elért eredmények, sikerek ösztönöznek bennünket e létesítmény további eredményes működtetéséhez mindenki megelégedésére.

Ady szavai – úgy gondoljuk – ma is igazak: “Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s szent frigyüket így folytatják tovább” .