Gazdasági csoportvezető álláslehetőség

Álláshirdetés

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium – Karcag a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hírdet
Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Gazdasági csoportvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági csoportvezetői feladatok elvégzése. (Gazdasági vezető)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, Pénzügy-, számvitel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Központi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – gazdaságvezető
  • CT-Ecostat szoftverismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gyula gazdasági igazgató nyújt, a +36307487604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium – Karcag címére történő megküldésével (5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S-29/29/2017/14 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági csoportvezető.

vagy

  • Elektronikus úton Nagy Gyula részére a sztannai@externet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.