Éves munkaterv

Éves munkaterv – Eseménynaptár
2021/2022-es tanév

Időpont Feladat/rendezvény Felelős/ellenőrzi

2021

augusztus 23. Alakuló értekezlet igazgató
augusztus 25. Javítóvizsgák megszervezése, lebonyolítása igazgató

igazgatóhelyettes

a vizsgákban érintett valamennyi oktató

augusztus 27. Nyitó értekezlet igazgató

igazgatóhelyettes

a vizsgákban érintett valamennyi oktató

augusztus 30. Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők
szeptember 1. Első tanítási nap

Ünnepélyes tanénnyitó

Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 3. Ünnepélyes centrumszintű tanévnyitó Felelős: igazgató

igazgatóhelyettes

szakmai igazgató

munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 10. a végzős osztályok szülői értekezlete Felelős: osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

szeptember 13-17. kimeneti mérés (10. évf.)

bemeneti mérés (9. évf.)

Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 17. az alsóbb évfolyamos osztályok szülői értekezlete Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

szeptember 30. tanmenetek, időtervek, szakmai programok elkészítése Felelős: oktatótestület

Ellenőrzi: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes

október 1-től folyamatosan (határidő: október 15.) Az október 1-jei statisztikához szükséges adatok összegyűjtése, statisztika elkészítése Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

október folyamán Gólyaavató

(vírushelyzettől függően)

Felelős: DÖK

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben Felelős: osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

október 15-ig az októberi statisztika elkészítése Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

október 15. Szalagtűző a végzős diákoknak Felelős: szakmai igazgatóhelyettes

kollégiumvezető

Ellenőrzi: igazgató

október 20. Tanulmányi területek közzététele Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

október 20-21. Pályaorientációs napok

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

október 22. Osztályszintű megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról és az azt követő szabadságharcról Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

Őszi szünet: 2021. október 23- november 1.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

november folyamán Beiskolázás

(vírushelyzettől függően)

Felelős: intézményegység-vezető, szakmai igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

november 10. Intézményi nyílt nap szervezése

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

december eleje Mikulás-nap

(vírushelyzettől függően)

Felelős: DÖK
december eleje nyílt nap (vírushelyzettől függően)
december 17. a közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának iskolai szintű ellenőrzése Felelős: érintett osztályfőnök, igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

december, január folyamán jelentkezés az SZKTV-re Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

Téli szünet: 2021. december 22 – 2022. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

2022

január – április végéig (folyamatos) Fittségi mérések elvégzése, rögzítése a NETFIT® rendszerbe Felelős: testnevelő tanárok

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

január 20. Félévi osztályozó értekezlet Felelős: igazgatóhelyettesek

Ellenőrzi: igazgató

január 21. Félév vége
január 28. A félévi értesítők kiadása Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

február 7-ig 14.00 óra Félévzáró értekezlet Felelős: igazgatóhelyettesek

Ellenőrzi: igazgató

február 11.

14.00 óra

Szülői értekezlet (Fogadó órával egybekötve, jelen van minden tanító pedagógus)

Kollégiumban is

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

február 15. Valentin-nap

(vírushelyzettől függően)

Felelős: DÖK
február 15. Az érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (osztálykeretben) Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

március 7 – március 11. „Pénzügyi és vállalkozói” témahét Felelős: igazgatóhelyettes, DÖK, munkaközösségvezetők

Ellenőrzi: igazgató

március 11. Osztályszintű megemlékezés az 1848. március 15-ei forradalomról és az azt követő szabadságharcról Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgatóhelyettes

március 16. A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 14. Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi Központnak Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 13. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (osztálykeretben) Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

Ellenőrzi: igazgató

Tavaszi szünet 2022. április 14 – 2022. április 19.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

április folyamán Szakmák éjszakája

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

Április 25-29. Fenntarthatósági Témahét Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

április 29. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés elküldési határideje a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április vége Végzősök búcsúztatója

(vírushelyzettől függően)

Felelős: DÖK
április 28. 14.00 óra Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamok számára Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 29. A végzősök utolsó tanítási napja

Ballagás

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

április 29. Általános iskolai tanulók értesítése a felvételről/elutasításról Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

Írásbeli érettségi vizsgák 2022. május 2-től folyamatosan

május 2. magyar nyelv és irodalom Felelős: igazgató
május 3. matematika
május 4. történelem
május 5. angol nyelv
május 6. német nyelv
május 16. informatika
május 11. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak
Szóbeli érettségi vizsgák                  Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők                                                                                   

2022. június 13-24.                           Ellenőrzi: igazgató

Szakmai vizsgák (írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység)

2022. május

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőriz: igazgató

Szakmai vizsgák (szóbeli és gyakorlati vizsgarész)

2022. május-június

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

Ellenőriz: igazgató

május 25. Országos Kompetenciamérés megszervezése, lebonyolítása Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 3. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (osztálykeretben) Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőrzi: igazgató

június 13.

14.00 óra

Osztályozó értekezlet alsóbb évfolyamok Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzi: igazgató

június 14. Tanítás nélküli munkanap

Diákönkormányzati nap

Felelős: munkaközösség-vezetők

Ellenőriz: igazgató

június 15. Tanítás nélküli munkanap
június 22-24 Beiratkozás Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június vége Tanévzáró értekezlet Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június vége Tanévzáró

(vírushelyzettől függően)

Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június 30. A következő tanévben felülvizsgálatra esedékes tanulók nevének megküldése az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény számára Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

június 30. Az iskola az 9-12. évfolyamon a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát és az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév második félévére vonatkozóan rögzíti a korai jelző-és pedagógiai támogató rendszerben.

augusztus vége

Javítóvizsgák

Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőriz: igazgató

 

A tanítás nélküli munkanapok tervezett felhasználása
október 15. Szalagtűző
november 19. továbbképzési lehetőség
március hónapban 1 nap Pályaorientációs nap (vírushelyzettől függően)
2 nap Szükség esetén felhasználva (vírushelyzettől függően)
június 14. Diákönkormányzati nap (vírushelyzettől függően)
június 15. Értekezlet