Emlékezzünk közösen a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján

1947-ben Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát ezen a napon jogellenesen tartóztatták le és hurcolták a Szovjetunióba, jóllehet a politikust országgyűlési képviselő lévén védte mentelmi joga. A megválasztott parlamenti képviselő nyolc évet töltött fogságban. Ezzel a nyílt törvénysértő beavatkozással kezdődött meg a bolsevik diktatúra létrehozásának, Magyarország szovjet gyarmatosításának végső szakasza. Magyarországon 2000 óta számít ünnepnapnak, ezen a napon emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól. A kommunizmus fekete könyve 80-100 millióra teszi az áldozatok számát.

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

 

Hol zsarnokság van,

ott zsarnokság van,

nemcsak a puskacsőben,

nemcsak a börtönökben,

 

nemcsak a vallatószobákban,

nemcsak az éjszakában

kiáltó őr szavában,

ott zsarnokság van

[…]

 

s mert minden célban ott van,

ott van a holnapodban,

gondolatodban,

minden mozdulatodban;

 

mint víz a medret,

követed és teremted;

kémlelődsz ki e körből,

ő néz rád a tükörből,

 

ő les, hiába futnál,

fogoly vagy, s egyben foglár;

dohányod zamatába,

ruháid anyagába beivódik, 

evődik

velődig;

töprengenél, de eszmét

tőle fogan csak elméd,

 

néznél, de csak azt látod,

amit ő eléd varázsolt,

s már körben lángol

erdőtűz gyufaszálból,

[…]

 

hol zsarnokság van:

mindenki szem a láncban;

belőled bűzlik, árad,

magad is zsarnokság vagy;

[…]

 

mert ahol zsarnokság van,

minden hiában,

e dal is, az ilyen hű,

akármilyen mű,

 

mert ott áll

eleve sírodnál,

ő mondja meg, ki voltál,

porod is neki szolgál.

A teljes vers: