EFOP-3.1.8-17

Rövid távú közvetlen célok:

· Különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához. Célunk a kapcsolatfelvételnek, egymás megismerésének, baráti kapcsolatok kialakításának a biztosítása olyan tanulók között, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással.

· Cél, hogy tanulók kölcsönösen ismerjék meg egymás kultúráját, ezáltal tanulják meg a másság elfogadását, megbecsülését, tudatos vállalását.

· Társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése a diákok körében.

· Köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése.

· A bevont pedagógusok módszertani bázisának szélesítése, kiegészítése.

· Aktív szabadidő eltöltésének támogatása.

· Tanulók tantárgyi ismereteinek, valamint nyelvi készségeinek fejlesztése

Hosszú távú közvetett célok:

· A hazafiasság és a nemzeti identitás erősítése

· A magyar kultúra megismerésének elősegítése

· Szemléletformálás

Célcsoport:

· A pályázat elsődleges célcsoportját azok a gyermekek és fiatalok alkotják, akik szociokulturális szempontból kedvezőtlen helyzetűnek minősülnek, ezért jelenlegi helyzetüket az iskolai sikertelenség, jövőbeli életüket a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet és a társadalmi perifériára szorulás veszélye fenyegeti

· A pályázat másodlagos célcsoportját a gyerekek és fiatalok családjai valamint a nem hátrányos helyzetű kortárscsoportok képezik.

· A szülők elérése és támogatói munkájuk megnyerése