Családi
gazdálkodó

Családi gazdálkodó 

A mezőgazdasági gazdaasszony családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat.

Családi gazdálkodó (Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó)

(Állami ösztöndíjjal támogatott képzés)

 • OKJ-szám: 34 811 02
 • Szakmacsoport: 20
 • Ágazati besorolás: XXXIII
 • Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év
 • Felvételi követelmény: 8 osztályos általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
 • Jelentkezés: az általános iskolán keresztül, jelentkezési lappal történik

A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A mezőgazdasági gazdaasszony családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról. Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • állattartás, növénytermesztés mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani;
 • mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat eladásra előkészíteni, árusítani;
 • kulturált életvitelt folytatni;
 • családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni;
 • családi pénzügyi tervet készíteni;
 • konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni;
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni;
 • pályázatokat előkészíteni;
 • állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani;
 • bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet;
 • falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni;
 • gondozni a virágoskertet és a háziállatokat;
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni;
 • szabadtéri étkezést megvalósítani;
 • (szabadtűzön) ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni;
 • gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni;
 • tájegységnek megfelelő programokat szervezni;
 • népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni;
 • árubeszerzést végezni;
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani;
 • szálláshelyeket kialakítani és berendezni;
 • vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni;
 • teríteni, ételt, italt felszolgálni;
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról;
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni;
 • munka és környezetvédelmi szabályokat betartani;
 • dokumentációt vezetni;
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani;
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni;
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni;
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével;
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani;
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni;
 • textíliák mosását, javítását végezni.