Álláslehetőség – Kollégiumvezető

Álláslehetőség

Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  Kollégiumvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény kollégiumi egységének irányítása a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, Az Nkt. 3.sz mellékletében felsorolt végzettségek megléte, az Nkt. 98.§(8) bekezdésében foglaltaknak figyelembevételével,
  • Kollégiumi munkatapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű Kommunikációs képesség, a középiskolás korosztállyal való együttműködés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Hatósági erkölcsi bizonyítvány, a végzettségek igazoló iratok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Dóra nyújt, a 0659328158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (5331 Kenderes, Szent István út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/2743-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kollégiumvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.